VI KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

"UMYSŁ I CIAŁO – PSYCHOTERAPIA ZABURZEŃ PSYCHOSOMATYCZNYCH"

8.06.2018 WROCŁAW

SEMINARIUM

„ZABURZENIA PSYCHOSOMATYCZNE DROGĄ KU WEWNĘTRZNEJ HARMONII - ZASADY PSYCHOTERAPII INTEGRUJĄCEJ UMYSŁ I CIAŁO"

DR A. REMMERS
9-10.06.2018 WROCŁAW

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI konferencji naukowo-szkoleniowej w ramach Wrocławskich Spotkań z Psyche: Umysł i ciało – psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych”, która odbędzie się w dniu 8.06.2018 r.

Tradycją naszych spotkań stało się integrowanie teorii i praktyki psychoterapeutycznej oraz środowiska zawodowego związanego z obszarem zdrowia psychicznego.

Przyszłoroczna konferencja  ma na celu wspólną refleksję nad związkami, jakie zachodzą między sferą psychiczną a fizyczną  człowieka.  W trakcie jej trwania będziemy się zajmować implikacjami praktycznymi, wynikającymi z aktualnego stanu wiedzy neuro-immuno-psychologii.

Zagadnienia psychosomatyki są przedmiotem nie tylko dociekań naukowo-badawczych, ale stanowią również istotny element rzeczywistości wielu pacjentów i ich terapeutów.  Przypuszczalnie żadne inne zaburzenie nie łączy ze sobą tak wielu specjalistów z zakresu medycyny i psychologii oraz dziedzin pokrewnych. Mając ten fakt na uwadze, kierujemy tym razem nasze zaproszenie nie tylko do psychiatrów, psychologów czy psychoterapeutów, ale również internistów, pediatrów, lekarzy innych specjalności oraz osób związanych ze zdrowiem publicznym

W gronie naszych prelegentów znaleźli się uznani znawcy przedmiotu oraz doświadczeniu klinicyści.  Uczestnicząc w warsztatach psychoterapeutycznych, zapoznacie się Państwo z autorskimi modelami leczenia pacjentów z wybranymi zaburzeniami psychosomatycznymi. Zarówno wykłady, jak i warsztaty tworzyć będą przestrzeń pod dyskusję, dialog interdyscyplinarny oraz wymianę wiedzy praktycznej.

Jednocześnie informujemy, że po konferencji w dniach 9-10.06.2018 r. odbędzie się  seminarium: „Zaburzenia psychosomatyczne drogą ku wewnętrznej harmonii – zasady psychoterapii integrującej umysł i ciało„, które poprowadzi dr A. Remmers  (psychoterapeuta, superwizor, internista z Akademii Psychoterapii w Wiesbaden; autor książek i publikacji o tematyce psychosomatycznej)

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
dr n. med. R. Ciesielski 

Patronat
Wydarzenia

VI konferencję naukowo-szkoleniową „Umysł i ciało – psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych” patronatem naukowym objęło Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii. Konferencja odbywa się przy współpracy z Dziennym Ośrodkiem Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu oraz Polskim Centrum Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej we Wrocławiu.

Komitet Naukowy

  • Dr n. med. R. Antkowiak
  • Dr n. med. R. Ciesielski
  • Dr hab. n. med. G. Iniewicz
  • Dr n. med. I. Mazur
  • Dr hab. n. med. P. Karniej

Komitet Organizacyjny

  • Dr n. med. R. Ciesielski
  • Mgr Ż. Ciesielska
  • Dr E. Dobiała
  • Mgr T. Wojtyła
  • Mgr Z. Turek

 

8 czerwca
2018 r

Haston City Hotel
ul. Irysowa 1-3, Wrocław 51-117

Ponad
150 uczestników

Zasięg
Ogólnopolski

Agenda

Konferencja
8.06.2018

"Umysł i ciało – psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych"

Rejestracja uczestników

Otwarcie konferencji

Arno Remmers

Co mają nam do powiedzenia nasza skóra, stawy czy żołądek? Psychoterapeuta w roli interpretatora języka psycho-neuro-immunologii.

Pomimo tego że ilość publikacji z zakresu psycho-neuro-immunologii wzrasta znacząco z każdym kolejnym rokiem, pacjenci z zaburzeniami somatopodobnymi oraz somatycznymi nadal narażeni są na niepotrzebne cierpienie i dyskomfort psychiczny. Wyniki badań i praktyka kliniczna wskazują jednoznacznie na to, że podstawowym zadaniem terapeutów jest budowanie przymierza terapeutycznego, które ma właściwości leczące. W szczególności dotyczy to pacjentów z zaburzeniami psychosomatycznymi oraz bólem przewlekłym. Jako drugie, nie mniej ważne zadanie, które stoi przed nami terapeutami to odkrywanie indywidulanych znaczeń, jakie kryje w sobie język pacjenta. Odzwierciedlają one, bowiem to, w jaki sposób przebiega dialog między jego umysłem a ciałem. Objawy chorobowe są często manifestacją nierozwiązanych, nieświadomych konfliktów wewnętrznych. Rzec można, że stanowią one język za pomocą, którego przemawia ciało pacjenta i komunikuje się z terapeutą. Pamiętać należy też, że to kontekst kulturowy określa, a nawet determinuje sposób w jaki umysł ucieleśnia się w naszym ciele. Język, jakim się posługujemy uzewnętrznia procesy, jakie zachodzą w naszym ciele. Przykładowo słowo ekspresja może mówić o potrzebie “wyciśnięcia lub wyrzucenia z siebie czegoś” a dla odmiany skłonność do zarządzania czy kontrolowania wskazywać może na chęć “trzymania czegoś w zasięgu ręki”, czy “trzymania ręki na pulsie”. Z kolei konieczność “przełknięcia czegoś” może stanowić dosłowny opis trudnej do zaakceptowania sytuacji społecznej czy relacyjnej.
Grupa psychoterapeutów niemieckich, odwołując się do długoletnich obserwacji klinicznych oraz wyników badań transkulturowych opracowała autorską metodę leczenia zaburzeń psychosomatycznych. Główne jej założenie nawiązuje do tego, że rekacje fizyczne naszego ciała są manifestacja nieuświadamianych potrzeb psychologicznych oraz odpowiedzią na zachodzące nieustannie interakcje społeczne. (Peseschkian 1991, 2015, Peseschkian & Remmers 1993, 2003, Boncheva 2012). Celem terapii staje się zatem odczytanie mowy ciała i rozwinięcie adekwatnych strategii samopomocy.
W swoim wykładzie postaram się zademonstrować w jaki sposób można odkrywać i różnicować treści nieświadomych konfliktów pacjentów i związanych z nimi osobistych przekonań, odwołując się do języka jakim się posługują. Zwrócę też uwagę na rolę czynników spustowych w procesie aktywizowania konfliktów wewnętrznych. Ponadto zaprezentuję strategię “pięciu kroków” w leczeniu zaburzeń psychosomatycznych, która okazuje się użyteczna zarówno w diagnozie, jak i dalszym leczeniu.

Krzysztof Małyszczak

Psychosomatyczne zaburzenia układu krążenia.

Somatyczne zespoły czynnościowe są to zespoły objawów somatycznych stwarzających wrażenie chorób fizykalnych, przebiegające z uchwytnymi objawami przedmiotowymi, jednak bez uszkodzenia struktury narządów i układów ciała. Najbardziej znane są: zespół jelita drażliwego, fibromialgia, zespół przewlekłego zmęczenia. Kardiologiczne zespoły czynnościowe charakteryzują się dolegliwościami w klatce piersiowej przypominającymi zawał serca lub zaburzenia rytmu serca. Mogą im towarzyszyć objawy z innych narządów i układów ciała. Pacjenci odczuwają dolegliwości powodujące cierpienie i zaburzenia funkcjonowania życiowego, zgłaszają się z nimi do lekarzy, którzy nie stwierdzają choroby somatycznej. Pacjenci z dolegliwościami w klatce piersiowej zazwyczaj zgłaszają się do lekarzy internistów lub do szpitalnych oddziałów ratunkowych. Nawet połowa osób zgłaszających się z dolegliwościami sercowymi nie ma rozpoznawanej choroby serca, w tej grupie 30% - 50% pacjentów cierpi na lęk napadowy. Patrząc w drugą stronę, 80% osób z lękiem napadowym cierpi na bóle w klatce piersiowej. Związek czynnościowych zespołów kardiologicznych z lekiem napadowym jest głęboki i niewyjaśniony. Koncepcje powstawania bólu serca w stanach lękowych są różne z punktu widzenia medycyny, teorii poznawczo – behawioralnych i psychoanalitycznych. Kardiologiczne zespoły czynnościowe to zjawisko psychofizjologiczne wymykające się dotychczasowemu rozumieniu medycznemu i psychologicznemu, wyniki badań pozwalają na postawienie hipotezy o ich endofenotypowym podłożu. Psychoterapia zespołów kardiologicznych jest trudna z powodu znacznego lęku, nieufności ze strony pacjentów i trudności w nawiązaniu relacji terapeutycznej. Leczenia nie ułatwia intensywne przeciwprzeniesienie, zachęcające do nadmiernej opieki lub odrzucenia. Podstawowe podejścia: poznawczo – behawioralne i psychodynamiczne nie proponują przekonującej konceptualizacji tych zaburzeń, co często prowadzi do niepowodzeń terapeutycznych. Kluczem do terapii kardiologicznych zespołów czynnościowych jest rozumienie przeżywania pacjentów.

Przerwa kawowa

Grzegorz Iniewicz

Dysfunkcje seksualne. Czy ciało odmawia uczuciom, czy uczucia odmawiają ciału?

Dysfunkcje seksualne to najczęstszy problem seksuologiczny z jakim pacjenci zgłaszają się do specjalistów. Mogą one być pierwotnym problemem albo mogą towarzyszyć innych zaburzeniom zarówno psychicznym jak i somatycznym. Jest to grupa zaburzeń w której wyraźnie spotykają się problemy emocjonalne i fizjologiczne. Są one więc swoistą mieszaniną psyche i somy. Dysfunkcje seksualne opisywane są z różnych perspektyw. Z jednej strony jako konsekwencja intrapsychicznych konfliktów z drugiej jako symptomy spełniające określoną funkcję w związku. Jak by nie było najistotniejszym elementem tych zaburzeń jest relacja między emocjami i ciałem, ich swego rodzaju taniec, w tym przypadku doprowadzający do dysfunkcjonalnych zachowań. Próbie zrozumienia tego tańca poświęcone będzie wystąpienie.

Roman Ciesielski

Czynniki psychospołeczne a czynnościowe zaburzenia układu pokarmowego.

Choroby czynnościowe przewodu pokarmowego (CHCPP) są istotnym problemem dotyczącym na co dzień pracy różnych specjalistów (lekarzy rodzinnych, internistów, gastroenterologów, pediatrów, psychiatrów, psycholgów, psychoterapeutów). Rozpowszechnienie tych zaburzeń w populacji ogólnej wynosi 15 – 30%. Stanowią one grupą chorób z dolegliwościami typowymi dla przewodu pokarmowego, takimi jak: odbijania, nudności, bóle brzucha, dyspepsje, biegunki, zaparcia, dyskomfort w jamie brzusznej. Wśród nich wymienić można: chorobę wrzodową żołądka i jelita cienkiego, chorobę refluksową, dyspepsję czynnościową i zespół jelita drażliwego. Mają one charakter uporczywy i nawracający i stanowią duże wyzwanie dla współczesnej medycyny. Charakterystycznym jest to, że w badaniach laboratoryjnych, obrazowych oraz endoskopowych nie stwierdza się istotnych zmian.
Wyniki współczesnych badań wskazują na wyraźne związki zachodzące pomiędzy traumami w dzieciństwie i nasileniem czynników stresowych w okresie rozwojowym oraz w życiu dorosły a pojawieniem się chorób czynnościowych układu pokarmowego. Układ ten okazuje się szczególnie wrażliwym na niesprzyjające czynniki stresowe i staje się czułym miernikiem przeżywanego przez pacjentów dyskomfortu psychicznego. Naukowcy i klinicyści wskazują na fakt, że mimo trafnie stawianej diagnozy i stosowanych różnych form leczenia efekty oddziaływań terapeutycznych i związana z tym jakość życia pacjentów z CHCPP nie są w pełni zadawlające.
Wykład opisywać będzie zależności zachodzące w sferze umysł-ciało w rozumieniu czynników etiologicznych, omawianych zaburzeń oraz będzie podsumowaniem efektywności współczesnych form leczenia, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań psychologicznych i psychoterapeutycznych. Podkreślone również zostanie to, że znajomość wpływu czynników psychospołecznych na CHCPP u dzieci i dorosłych ma kluczowe znaczenie w diagnostyce, planowaniu i realizowaniu leczenia oraz poprawie jakości życia pacjentów. Omówione też zostaną wskazania do częstszego stosowania psychoterapii.

Lunch

Odbywają się równolelgle

Warsztaty

Warsztaty podczas konferencji "Umysł i ciało – psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych"

Rafał Antkowiak

Hipnoterapeutyczno-systemowa terapia pacjentów z rozpoznaniem bulimii.

W warsztacie autor przedstawi podstawowe założenia rozumienia jak też terapii pacjentów z rozpoznaniem bulimii psychicznej. W pierwszej części zostanie zaprezentowane rozumienie terapii pacjentów w podejściu systemowym, głównie oparte o publikacje i praktykę niemieckiej psychoterapeutki Margaret Groene. W części praktycznej zaprezentowane będą konkretne techniki psychoterapeutyczne takie jak: przypisanie pozytywnego znaczenia objawowi , ze szczególnym uwzględnieniem związków międzyludzkich, przeprowadzenie eksternalizacji bulimii czy też hipnoterapeutyczna praca z różnymi częściami w pacjencie.
Na koniec autor podzieli się swoimi spostrzeżeniami z pracy z pacjentami z bulimią w tym podejściu opierając się na doświadczeniach zdobytych zarówno w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Poznaniu jak też z ambulatoryjnej praktyki prywatnej.

Ewa Dobiała

Zaburzenia psychosomatyczne u osób ze spektrum autyzmu - diagnoza i psychoterapia.

Zaburzenia ze spektrum autyzmu dotykają około 1% populacji ogólnej. Ze względu na trudności rozwojowe tej grupy osób w świecie neurotypowym i związane z nimi konsekwencje emocjonalne obserwuje się coraz częstszą zgłaszalność dorosłych osób z Zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem do gabinetów psychoterapeutycznych i psychiatrycznych (Rydén E., Bejerot S.,2008. Autism spectrum disorders in an adult psychiatric population. A naturalistic cross-sectional controlled study. Clinic Neuropsychiatry). Sytuacja ta wymaga od terapeuty czujności diagnostycznej oraz rozumienia odrębności rozwojowych w aspekcie komunikacyjnym, emocjonalnym, poznawczym, behawioralnym i senso-motorycznym. Wyzwaniem staje się diagnoza różnicowa sensoryzmów, przeciążeń sensorycznych i zaburzeń psychosomatycznych, bardzo często obserwowanych w tej grupie pacjentów. W roli terapeuty dostrzegamy potrzebę dostosowania narzędzi terapeutycznych oraz dostrojenia rozumienia procesu terapeutycznego do realnych potrzeb osoby ze spektrum.

Podczas warsztatu pragnę podzielić się własnym doświadczeniem diagnosty i psychoterapeuty pacjentów ze spektrum autyzmu ze szczególnym uwzględnieniem współwystępujących u nich zaburzeń psychosomatycznych. Przedstawię koncepcję pracy psychoterapeutycznej w podejściu Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej (N.Peseschkian, 1968) ze szczególnym akcentem na czynniki mogące mieć wpływ na rozwój zaburzeń psychosomatycznych u osób z ASD: wrodzone odmienności sensoryczne i motoryczne, wtórne kształtowanie się odmiennych kodów emocjonalnych, często występującej traumy więzi, licznych mikrotraum i traum na linii życia pacjenta oraz często współwystępującej aleksytymii.

Zdzisław Turek i Marta Janik-Borowiak

Psychogenne bóle głowy – kontekst, funkcje i postępowanie terapeutyczne.

Podczas warsztatu autorzy przedstawią podstawowe funkcje, kontekst oraz założenia pracy terapeutycznej z pacjentami, u których zdiagnozowano psychogenne bóle głowy. W części pierwszej - teoretycznej - zostanie zaprezentowany kontekst oraz funkcje zaburzeń psychosomatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem bólów głowy, w oparciu o podejście psychodynamiczne, i wykorzystanie doświadczeń M. Ericksona. Autorzy odniosą się również do wyników przeprowadzonej ankiety na temat bólów głowy wśród osób związanych ze zdrowiem psychicznym, m.in. psychologami, psychoterapeutami, psychiatrami i odpowiadającej jej grupie porównawczej.
W drugiej części warsztatu - praktycznej - zostaną zaprezentowane działania zmierzające do rozwiązania konfliktów wewnętrznych stanowiących źródło bólów głowy, zostanie też przedstawiona praca na zasobach na przykładzie studium przypadku pacjenta. Autorzy podzielą się spostrzeżeniami z pracy z pacjentami z psychogennymi bólami głowy na podstawie własnych doświadczeń klinicznych.

Maria Marquardt

Praca z bólem przewlekłym z wykorzystaniem hipnozy i autohipnozy.

Ból jest chorobą samą w sobie. Konieczne jest zastosowanie wielokierunkowego postępowania terapeutycznego. Po wnikliwej ocenie charakteru bólu można u większości pacjentów zastosować skuteczne leczenie . Najkorzystniejsze byłoby leczenie przyczynowe. Niestety wielokrotnie możliwe jest głównie leczenie objawowe. Stosowane w takich sytuacjach leczenie wielokierunkowe obejmuje farmakoterapię, rehabilitację , fizjoterapię. Ważną role odgrywają psychologiczne metody leczenia bólu.
Z badań wiemy że na obniżenie progu bólowego mogą mieć wpływ np.:
• bezsenność,
• zmęczenie,
• wszelkie stany chorobowe,
• gniew,
• smutek,
• lęk,
• depresja
• poczucie izolacji społecznej.
Czynnikami podwyższającymi próg bólowy są m.in.:
• wypoczynek,
• ogólnie dobry stan zdrowia,
• dobre samopoczucie,
• zrozumienie i życzliwość innych
• aktywność towarzyska
Wszystkie oddziaływania psychologiczne zwiększające komfort funkcjonowania pacjenta będą miały również działanie podwyższające próg bólu. Wśród wielu strategii psychologicznych przynoszących ulgę w cierpieniu na szczególna uwagę zasługuje hipnoza kliniczna. Hipnozę stosowano w przeszłości znacznie częściej aby uporać się z bólem. Rozwój farmakoterapii, jej wysoka skuteczność i niezawodność spowodowały zmniejszenie zainteresowania hipnozą. W wielu przypadkach(alergiach. niemożności zastosowania znieczulenia )jest ona korzystną alternatywą.
W pracy z bólem z zastosowaniem hipnozy najczęściej spożytkowujemy następujące zjawiska transowe:
• Asocjację
• Dysocjację
Skuteczne też jest uwzględnienie:
• Katalepsji
• Progresji i regresji w czasie
• Anestezji
• Analgezji
• Dystrakcji
Plan warsztatu:
1.Mechanizm powstawania odczucia bólowego
2. Omówienie podstawowych zjawisk transowych
3. Analiza poszczególnych etapów powstawania bólu pod katem dobory metody pracy
4. Kazuistyka
5.Cwiczenia
6. Podsumowanie

Teresa Wojtyła

Jadłowstręt psychiczny a system rodzinny - postępowanie i leczenie

W licznych systemach klasyfikacyjnych jadłowstręt psychiczny umieszczany jest wśród zaburzeń psychosomatycznych. Wskazuje to na fakt, że w powstaniu wielonarządowych zaburzeń czynnościowych, które mają miejsce w tej chorobie istotną rolę odgrywają czynniki psychospołeczne. Nie można tutaj pominąć czynników konstytucjonalnych, które predysponują do zachorowania, jednak znawcy przedmiotu zwracają uwagę na współwystępowanie specyficznych uwarunkowań rodzinnych w etiologii tego zaburzenia. Salvador Minuchin, twórca strukturalnej terapii rodzin odwołuje się do pięciu ważnych kategorii, jakimi są: splątanie, nadopiekuńczość, sztywność, unikanie konfliktów i triangulacja. Nie przypadkowym jest również to, że najczęściej początek zachorowania u młodych dziewczyn przypada na fazę separacji/indywiduacji w cyklu rozwoju rodzin. Fakty te muszą być uwzględnione zarówno w procesie diagnozy, jak i leczenia.
W swoim warsztacie poza aspektami diagnostycznymi pragnę skoncentrować się na oddziaływaniach terapeutycznych, w aspekcie terapii rodzinnej i indywidualnej. Łączyć będę koncepcje transkulturowej psychoterapii pozytywnej z terapią systemową.
Program warsztatu:
1. Kryteria diagnostyczne, czynniki predysponujące, wyzwalające i podtrzymujące chorobę.
2. Homeostatyczne funkcje objawów chorobowych - przewartościowanie znaczenia objawów.
3. Rozpoznawanie i uaktywnianie indywidualnych zasobów psychicznych i rodzinnych
4. Etapy terapii jadłowstrętu psychicznego w koncepcji systemowej.
5. Konceptualizacja pracy terapeutycznej.
6. Kazuistyki: udane i nieudane terapie, wymiana doświadczeń uczestników warsztatu.

Spotkanie towarzyskie (lampka wina)

Seminarium
9-10.06.2018

"Zaburzenia psychosomatyczne drogą ku wewnętrznej harmonii - zasady psychoterapii integrującej umysł i ciało"

Arno Remmers

„Zaburzenia psychosomatyczne drogą do odzyskania wewnętrznej harmonii - zasady psychoterapii integrującej umysł i ciało”

Program

Sobota 9.06.2018
09.00 -10.00 - rejestracja uczestników
10.00 -11.30 - seminarium - Arno Remmers
11.30 -12.00 - przerwa kawowa
12.00 -13.30 - seminarium - Arno Remmers
13:30 - 15:00 - lunch
15.00 -17.00 - seminarium - Arno Remmers
17.00 -17.30 - przerwa kawowa
17.30 -19.00 - seminarium - Arno Remmers

Niedziela 10.06.2018
09.00 -11.00 - seminarium - Arno Remmers
11.00 -11.30 - przerwa kawowa
11.30 -13.00 - seminarium - Arno Remmers
13.00 -13.30 - przerwa kawowa
13.30 -15.00 - seminarium - Arno Remmers

Miejsce seminarium
Haston City Hotel
ul. Irysowa 1-3
Wrocław 51-117
tel: 71 322 55 00

Abstrakt seminarium
Autor seminarium podzieli się swoim bogatym doświadczeniem z obszaru psychosomatyki. Omówi on podstawowe zasady diagnostyki, psychoterapii i kompleksowego leczenia dotyczącego integracji wiedzy medycznej i psychologicznej.
Dr Remmers swoją karierę zawodową rozpoczął jako lekarz internista. Dość wcześnie zdał sobie jednak sprawę z tego, że wiedza lekarska nie jest wystarczająca aby zrozumieć w pełni problematykę zaburzeń psychosomatycznych. Postanowił on zgłębić tajniki psychoterapii i swoje poszukiwania zaczął od podejścia psychodynamicznego. Z czasem zainspirował się transkulturową psychoterapia pozytywną, stworzoną przez prof. Nossrata Peseschkiana (TPP, Peseschkian 1968).
W ten sposób swoje rozumienie pacjentów rozszerzył o wymiar transkulturowy. W ostatnich latach skoncentrował się w głównej mierze na badaniu związków jakie zachodzą między zdrowiem psychicznym i fizycznym a wpływami społeczno-kulturowymi.
W ramach seminarium dr Remmers przedstawi podstawowe założenia teoretyczne TPP oraz odwoła się do implikacji praktycznych. Podda on analizie kazusy prezentowane przez Uczestników oraz zaprezentuje własne przypadki kliniczne.
Jedną z kluczowych koncepcji będzie tzw łuk psychosomatyczny, ilustrujący wzajemne powiązania zachodzące między “soma” i “psyche” oraz ich znaczenie w etiologii różnych chorób (Peseschkian&Remmers 1993, Remmers 2010, Boncheva 2011).
Proces diagnostyczny i terapeutyczny w odniesieniu do pacjentów z zaburzeniami psychosomatycznymi przedstawiony zostanie w przejrzysty i łatwy do zaadoptowania sposób. Opisane zostanie pięć kolejno występujących po sobie etapów.

Pięć etapów diagnozy:
1. Język pacjenta i funkcja objawów (podejście pozytywne i transkulturowe)
2. Koncepcje i przekonania osobiste i czynniki środowiskowe, (Model Równowagi)
3. Progres w powrocie do zdrowia (zasoby i wsparcie środowiskowe)
4. Konflikty psycho - socjodynamiczne, interakcje społeczne i język psychosomatyczny
5. Przyjęte cele, znaczenie objawów, osoba i jej środowisko

Pięć etapów leczenia i samopomocy:

1. Świadomość choroby, funkcje objawów, zmiana perspektywy (przysłowia, język obrazów i symboli opowieści, odniesienia transkulturowe).
2. Równowaga w wymiarze osobistym i społecznym
3. Rozwój zasobów psychologicznych
4. Werbalizacja konfliktów i rozwój strategii ich rozwiązywania
5. Zastępowanie objawów nowymi umiejętnościami i kompetencjami

Zapisz się

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI konferencji naukowo-szkoleniowej w ramach  Wrocławskich Spotkań z Psyche: Umysł i ciało – psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych”, która odbędzie się w dniu 8.06.2018 r.

Wykładowcy

Arno Remmers

Arno RemmersWykładowca Akademii Psychoterapii w Wiesbaden

Certyfikowany psychoterapeuta, lekarz internista, superwizor, wykładowca Akademii Psychoterapii w Wiesbaden, współzałożyciel i członek zarządu WAPP.

Certyfikowany psychoterapeuta, lekarz internista, superwizor, wykładowca Akademii Psychoterapii w Wiesbaden, współzałożyciel i członek zarządu WAPP. Autor licznych publikacji, książek z zakresu psychoterapii psychodynamicznej i transkulturowej. Prowadzi wykłady i seminaria na całym świecie (Niemcy, Albania, Austria, Boliwia, Bułgaria, Chiny, Kosowo, Litwa, Łotwa, Niemcy, Macedonia, Rumunia, Ukraina, Rosja, Turcja, Polska).

Więcej
Krzysztof Małyszczak

Krzysztof MałyszczakKierownik Zakładu Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Dr hab. n. med., specjalista psychiatrii, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP PTP, kierownik Zakładu Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych

Dr hab. n. med., specjalista psychiatrii, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP PTP, kierownik Zakładu Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, autor licznych prac badawczych i publikacji naukowych.

Więcej
Grzegorz Iniewicz

Grzegorz IniewiczAdiunkt Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Dr hab. n. med., specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP PTP, adiunkt Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr hab. n. med., specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP PTP, adiunkt Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, wykładowca SWPS we Wrocławiu, autor licznych prac badawczych i publikacji naukowych.

Więcej
Roman Ciesielski

Roman CiesielskiDyrektor Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii

Dr n. med., specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP PTP, Członek zarządu WAPP (Wiesbaden, Niemcy)

Dr n. med., specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP PTP, Członek zarządu WAPP (Wiesbaden, Niemcy) i PSRP. Dyrektor Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii. Autor monografii poświęconych psychoterapii transkulturowej.

Więcej

Autorzy warsztatów

Rafał Antkowiak

Rafał AntkowiakDyrektor Wielkopolskiego Instytutu Psychoterapii

Dr n. med., lekarz psychiatra, specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, certyfikowany terapeuta systemowy (Heidelberg, Niemcy), hipnoterapeuta ericksonowski

Dr n. med., lekarz psychiatra, specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, certyfikowany terapeuta systemowy (Heidelberg, Niemcy), hipnoterapeuta ericksonowski (Zist-Penzberg, Niemcy),certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP PTP, nauczyciel psychoterapii, członek PSRP, dyrektor Wielkopolskiego Instytutu Psychoterapii, pracuje w podejściu systemowo-ericksonowskim.

Więcej
Maria Marquardt

Maria MarquardtDyrektor Katowickiego Instytutu Psychoterapii

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, trener i superwizor SP PTP, hipnoterapeuta ericksonowski (Zist - Penzberg, Niemcy), nauczyciel psychoterapii,

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, trener i superwizor SP PTP, hipnoterapeuta ericksonowski (Zist - Penzberg, Niemcy), nauczyciel psychoterapii, członek PSRP i PSIP, należy i działa w zarządach PTP, PSIP, PSRP, dyrektor Katowickiego Instytutu Psychoterapii. Pracuje w modelu ericksonowsko-systemowym.

Więcej
Zdzisław Turek

Zdzisław TurekWykładowca Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii

Specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta, hipnoterapeuta ericksonowski, superwizor-aplikant SNP PTP, wykładowca Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii,

Specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta, hipnoterapeuta ericksonowski, superwizor-aplikant SNP PTP, wykładowca Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii, członek PSRP. W swojej pracy odwołuje się do modalności poznawczej, psychosomatoanalitycznej i ericksonowskiej

Więcej
Ewa Dobiała

Ewa DobiałaWykładowca Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii

Lekarz, specjalista psychiatra, specjalista terapii środowiskowej, certyfikowany psychoterapeuta PTP i WAPP, superwizor-aplikant PTP, nauczyciel psychoterapii

Lekarz, specjalista psychiatra, specjalista terapii środowiskowej, certyfikowany psychoterapeuta PTP i WAPP, superwizor-aplikant PTP, nauczyciel psychoterapii Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii, trener Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej, współpracuje z Fundacją Prodeste w obszarze diagnozy, terapii i psychoterapii dzieci, młodzieży i dorosłych ze spektrum autyzmu

Więcej
Marta Janik-Borowiak

Marta Janik-BorowiakPsycholog, psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta, uczestniczka całościowego kursu psychoterapii atestowanego przez SNP PTP organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju

Psycholog, psychoterapeuta, uczestniczka całościowego kursu psychoterapii atestowanego przez SNP PTP organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie. W swojej pracy integruje podejście psychodynamiczne, systemowe oraz poznawcze.

Więcej
Teresa Wojtyła

Teresa WojtyłaWykładowca Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii

Pedagog, certyfikowany psychoterapeuta EAP, licencjonowany trener PTP, certyfikowany psychoterapeuta transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP), hipnoterapeuta

Pedagog, certyfikowany psychoterapeuta EAP, licencjonowany trener PTP, certyfikowany psychoterapeuta transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP), hipnoterapeuta ericksonowski, wykładowca Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii.

Więcej

Autorzy seminariów

Arno Remmers

Arno RemmersWykładowca Akademii Psychoterapii w Wiesbaden

Certyfikowany psychoterapeuta, lekarz internista, superwizor, wykładowca Akademii Psychoterapii w Wiesbaden, współzałożyciel i członek zarządu WAPP.

Certyfikowany psychoterapeuta, lekarz internista, superwizor, wykładowca Akademii Psychoterapii w Wiesbaden, współzałożyciel i członek zarządu WAPP. Autor licznych publikacji, książek z zakresu psychoterapii psychodynamicznej i transkulturowej. Prowadzi wykłady i seminaria na całym świecie (Niemcy, Albania, Austria, Boliwia, Bułgaria, Chiny, Kosowo, Litwa, Łotwa, Niemcy, Macedonia, Rumunia, Ukraina, Rosja, Turcja, Polska).

Więcej

Formularz zgłoszeniowy

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji prosimy o rejestrację.

W razie wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny +48 71 372 72 15 bądź mailowy na adres info@wip.wroclaw.pl.

Cennik

Rejestracja:
do 31.12.2017 do 31.03.2018 od 01.04.2018
Udział w konferencji 250 PLN 300 PLN 350 PLN
Udział w seminarium 350 PLN 450 PLN 550 PLN
Udział w konferencji i seminarium 500 PLN 600 PLN 700 PLN
Uczestnikom kursów realizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii oraz przez Polskie Centrum Psychoterapii Pozytywnej przysługuje 20% zniżki.

 

Wpłat prosimy dokonywać na numer konta Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii:

Nr. Konta: PKO BP 50 1020 4128 0000 1202 0058 6131

Tytuł przelewu: Udział w konferencji lub seminarium lub konferencji i seminarium, Imię i Nazwisko.

Patronat

Patronat Konferencji

Organizatorzy


Kontakt

Wrocławski Instytut Psychoterapii

Wrocław 51-168

Ul. Sołtysowicka 65a

tel. 71 37-27-215

e-mail: info@wip.wroclaw.pl

www.wip.wroclaw.pl


Komitet organizacyjny

Dr n. med. R. Ciesielski

Dr E. Dobiała

Mgr Z. Turek

Mgr Ż. Ciesielska

Mgr T. Wojtyła

dr hab. n.med. P. Karniej

Haston City Hotel

ul. Irysowa 1-3
Wrocław 51-117
tel: 71 322 55 00

Wrocław, 8.06.2018 r